Är färskfoder farligt för hundar och andra sällskapsdjur eller hur är det egentligen? Vi kommer här att ta upp skillnader på torrfoder och färskfoder, hygien och andra för- och nackdelar, allt för att ge den bästa hjälpen för djurägare som går i tankarna om att utfodra sina djur med färskfoder eller Barf.

Är färskfoder så bra som alla säger?

Många djurägare väljer idag att utfodra sina sällskapsdjur med färskfoder, eller Barf som är en sorts egenkomponerad meny anpassad till varje djur där man i huvudsak utfodrar med råa animaliska produkter. Det som ständigt diskuteras är olika studier från till exempel Sveriges Lantbruksuniversitet, där man bland annat tar upp diverse hälsorisker, hur viktigt det är med god hygien samt vilka bakterier som finns när man hanterar färskfoder.

Färskfoder, ett komplett alternativ till torrfoder

Det finns många fördelar att utfodra med färskfoder, inte minst för djurens hälsa. Många upplever att deras djur oftast har färre hälsoproblem när de utfodras med färskfoder istället för torrfoder. Det är också lätt att hålla god hygien om man är noga med hur och var man förvarar och hanterar fodret. Man bör till exempel inte hantera rått kött nära ens egna matvaror som inte är animaliska, men detta gäller även köttet vi själva äter.

Vad ska man då välja?

Hur man utfodrar sina djur är individuellt från person till person. Det finns för- och nackdelar både med färskfoder och torrfoder och man får själv göra en avvägning för att se vad som passar en själv och ens djur bäst. Det är självklart lättare att utfodra med torrfoder, speciellt om man är iväg och reser och har djuren med sig, men färskfoder kan mycket väl vara det som gör att ens djur mår allra bäst, trots det extra arbetet med det. Djuren kan ha olika åkommor som gör att färskfoder kan passa bättre än torrfoder, men också tvärtom. Många upplever också att speciellt hundar som har en tendens att lägga på sig onödig vikt har lättare att hålla den på en bra nivå när de äter färskfoder. Man får alltså helt och hållet se till vad som passar en själv och vad ens djur mår bäst av för att bestämma vad man kommer utfodra med.