Idag är det inte bara vi människor som reser, utan även alltfler hundar färdas mellan olika länder i världen. Detta ökar risken för att svårbehandlade infektionssjukdomar förs in i vårt land. En ovanlig blodparasit som tidigare inte har funnits i Sverige har nu hittats hos hundar som inte har rest utomlands.

Spridning via en brun hundfästing

En blodparasit som hittills inte har funnits i Sverige har nu upptäckts hos hundar som aldrig har rest utomlands. Blodparasiten hepatozoon canis sprids via en brun hundfästing som inte har funnits i vårt land tidigare. Normalt förekommer den hos köttätande djur runt om i världen, och i Europa är det främst i Medelhavsländerna den förekommer. Hundar infekteras då de sväljer en infekterad så kallad kennelfästing.

Vilka symptom ger hepatozoonos?

Hepatozoonos kan visa sig genom olika symptom. Det kan vara till exempel feber, kräkningar, slöhet och ökad törst. Hos många hundar kan dock infektionen vara utan symtom. Vid långdragna infektioner ses även avmagring, muskelsmärtor och rörelsesvårigheter. Vid allvarliga fall kan vissa hundar inte ens resa sig upp. Om det finns misstanke om infektion ska det anmälas till Jordbruksverket och länsstyrelsen eftersom det gäller för alla smittsamma djursjukdomar.

Vilka förebyggande åtgärder finns?

Eftersom fästingar även kan sprida en rad andra sjukdomar är det viktigt med kontinuerlig kontroll av hundens päls. Även veterinärmedicinska preparat kan användas i förebyggande syfte mot fästingar. Det är inte alltid den bruna fästingen sprider hepatozoonos men den kan även ge andra sjukdomar. Eftersom den normalt lever i Medelhavsländerna kan den etablera sig inomhus hos oss om förhållandena är gynnsamma.