Det finns många myter om paddor, ett exempel är att du får vårtor om du tar i dem, och de är ofta förknippade med onda krafter. Paddor är ett trevligt djur på många sätt och vis men de kan faktiskt vara giftiga för din hund, även om det är ovanligt.

Giftiga paddor i Sverige

Paddor har giftkörtlar bakom varje öga och när djuret känner sig hotad utsöndrar de gift. De svenska paddorna har dock ett mildare gift än vad många av deras släktingar i varmare länder har. Ingen människa i Sverige dör av en padda även om denne kan bli påverkad av giftet. För hundar som gärna slickar och nosar på paddor kan de få kraftfulla symptom vid oral exponering av giftet.

Vilka symptom får hunden

Det vanligaste symptomet en hund får om den utsätts för gift från en padda är att den får en ökad mängd saliv som har mycket skum. Den kan även få krampanfall och kräkningar samt diarré och bli stel i musklerna. Giftet som paddorna utsöndrar i Sverige heter bufotalin och när hunden utsätts för oral exponering så kan den i värsta fall behöva uppsöka veterinär.

Uppsök en veterinär

Visar din hund tecken på att ha blivit förgiftad är det viktigt att du tar kontakt med en veterinär eftersom det i värsta fall kan leda till att hunden hamnar i koma eller får krampanfall (konvulsioner). Kom ihåg att det är ovanligt att det sker att hunden får så häftiga symptom utan hypersalivation och skumbildning är det vanligaste. Observera att om du reser med din hund utomlands finns det andra paddarter som kan vara betydligt giftigare än de svenska.