Det flesta som har hund vet att ben är en uppskattad belöning och har många fördelar men det gäller att se upp med vilken typ av ben du ger. Ett ben är bra för exempelvis munhälsan men det ska passa djurets storlek och ålder samt att långt ifrån alla ben är nyttiga.

Djurets ålder och hälsa

När du köper ett ben till valp eller unghund är det viktigt att du väljer ett köttben som inte är för hårt eftersom det kan skada djurets tänder. Det är först vid två års ålder som hundens tänder inte längre är så sköra att den riskerar att få en tandfraktur av benet. Lider din hund av känslig mage ska du vara extra försiktig då du ger din hund ett ben eftersom den lätt kan drabbas av förstoppning.

Ben på bokstaven F

Tidigare sades det att inte köttben där djuret börjar på bokstaven F skulle ges till hundar men det stämmer inte till 100 %. Fläskben ska du aldrig ge till hunden och fårben ska du vara försiktig med eftersom de kan skapa vassa flisor. Fågelben kan du generellt ge men se upp med råa delar eftersom de kan innehålla campylobakter. Fiskben ska du däremot vara mycket försiktig med och helst undvika eftersom de är så vassa och kan skada hunden.

Bra ben till hunden

Ben från älg och nöt passar utmärkt till hundar men det ska nämnas att oavsett djurart skall kotlettben aldrig ges. Anledningen till att du bör undvika kotlettben är att de är så hårda och svåra att bryta ner vilket kan leda till förstoppning. Som ovan nämnt bör fårben undvikas men ben av lamm går bra eftersom ungdjur inte har så spröda ben att flisor kan skada hunden.